1. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego marzec 2017

Wystartowała Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego! Pierwsze posiedzenie plenarne SRK SF

„Pomagamy się rozwijać” – to motto Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonstytuowała się 12 grudnia br. na pierwszym posiedzeniu plenarnym w Warszawie. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. 

Członkami założycielami Rady są reprezentatywne grono przedstawicieli sektora, w tym banków komercyjnych: Alior, BGK, BGŻ BNP Paribas, ING Bank Śląski, mBank, Pekao SA, PKO BP, Plus Bank, bankowości spółdzielczej: KZBS, BPS, SGB-Bank, Bank Spółdzielczy w Płońsku, ubezpieczycieli: TUW „TUW”, izb zrzeszających i organizacji branżowych: ZBP, PIU, IGTE, IDM, KPF, EFPA Polska, GPW, szkolnictwa wyższego: KRASP, SGH, UE w Poznaniu, edukacji pozaformalnej: WIB, partnerów społecznych: NSZZ Solidarność. Łącznie w Radzie  na pierwszym posiedzeniu reprezentowanych było 25 instytucji. Na stanowisko Przewodniczącego został wybrany Prezes Związku Banków Polskich, Pan Krzysztof Pietraszkiewicz, wiceprzewodniczacymi zostałi; wiceprezes Polskiej Izby Ubezpieczeń, Pan Andrzej Maciążek, oraz wiceprezes zarząduBGŻ BNP Paribas SABGŻ BNP Paribas SA Pani Magdalena Legęć. Rolę Animatora Projektu pełni p.o. Prezesa Warszawskiegi Instytutu Bankowości, Pani Mariola Szymańska-Koszczyc. Podczas I posiedzenia Rada przyjęła Deklarację Założycielską, Ramowy program działań na lata 2016-2023 oraz Plan pracy na rok 2017. 

Aktywność Rady będzie skoncentrowana na wspieraniu rozwiązań służących lepszemu dopasowaniu kompetencji pracowników do potrzeb szybko zmieniających się usług finansowychDziałalność Rady będzie opierać się na wykorzystaniu istniejącego dorobku sektora w zakresie standardów kwalifikacyjnych oraz Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB).

 

 
Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...