1. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego marzec 2017

Jakie są główne cele Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego?

Stworzenie spójnego systemu oceny kompetencji pracowników sektora finansowego, wprowadzenie czytelnych kryteriów oceny doradców i sprzedawców, wreszcie wyjście naprzeciw oczekiwaniom Unii Europejskiej w zakresie kształcenia kadr – oto najważniejsze zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

 

Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich, Przewodniczący Rady, wskazuje na szereg przesłanek, jakie stały u podstaw utworzenia Rady. Oprócz polityki Wspólnoty w zakresie transparentnego systemu kwalifikacji, ogromne znaczenie mają zjawiska o charakterze stricte ekonomicznym.
 Zarówno bankowcy, jak i regulatorzy doszli do wniosku, że trzeba na nowo spojrzeć na kwestie kompetencji w całym sektorze finansowym, nie tylko w bankach. W tym celu należy skoordynować pracę instytucji z różnych gałęzi sektora finansowego oraz placówek oświatowych – zarówno tych kształcących pracowników na etapie przygotowania do zawodu, jak również tych, które podtrzymują i aktualizują wiedzę pracowników sektora – podkreślił Prezes ZBP.

Wobec zachodzących zmian w otoczeniu społecznym, gospodarczym i technologicznym pracownicy instytucji finansowych powinni być jak najlepiej przygotowani do wykonywanej pracy, co z kolei obejmuje nie tylko wiedzę teoretyczną i doświadczenie zawodowe, ale też tzw. miękkie umiejętności oraz właściwe postawy. – Chodzi o to, żeby polskie instytucje finansowe legitymowały się wysokim poziomem konkurencyjności, żeby pracownicy byli konkurencyjni na rynku finansowym – podkreślił Krzysztof Pietraszkiewicz. Oprócz poprawy kwalifikacji załogi ważnym motywem jest również zwiększanie poziomu bezpieczeństwa finansowego w cyberświecie; pracownik obsługi klienta i doradca muszą umieć przekazać klientom wymaganą wiedzę na temat skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom sieciowym. Prezes ZBP podkreślił również, że sektor bankowy posiada bogate doświadczenie w zakresie kreowania modeli szkolenia i uzyskiwania kompetencji zawodowych. Przykładem może być prowadzony już od 20 lat System Standardów Kwalifikacji w Bankowości Polskiej, dzięki któremu wielu polskich bankowców mogło uzyskać jakże istotne w ich karierze zawodowej stopnie.

 

 

 

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, Przewodniczący Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...