1. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego marzec 2017

Działania Rady na tle praktyk europejskich i trendów rynkowych

Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. 

 

 

Sektorowa Rada ds. Kompetencji jako reprezentacja sektora chce włączyć się w tworzony właśnie w Polsce i Unii Europejskiej nowy, transparentny i spójny system kwalifikacji, który dzięki zdefiniowanym kompetencjom ułatwia komunikację uczestników rynku pracy i pomaga realizować ideę uczenia się przez całe życie. Jak wskazują inicjatorzy Rady, w Polsce wskaźnik uczestnictwa dorosłych w procesie uczenia się przez całe życie jest niepokojąco niski. Unia Europejska wyznaczyła jako cel na 2020 r. wartość tego wskaźnika na poziomie 15%. Aktualnie w krajach unijnych kształtuje się on średnio na poziomie 10,7%, a w Polsce w zeszłym roku wynosił zaledwie 3,5% (dane Eurostat). Nowe narzędzia tworzonego systemu: Europejska Rama Kwalifikacji, Polska Rama Kwalifikacji, a także sektorowe ramy kwalifikacji będą pomagać rozwijać się ludziom przez całe życie.

- Rewolucja w digitalizacji to współczesny element naszego życia, do którego trzeba dostosować kompetencje pracowników sektora finansowego. Dziś stoimy przed wyzwaniem wprowadzenia sektora finansowego w zdygitalizowany świat, wymagający u każdej osoby bardzo wielu kompetencji zarówno twardych, jak i miękkich. Nasze działania mają intencje doprowadzić do wypracowania takich standardów kompetencji - powiedział wiceprezes Polskiej Izby ubezpieczeń i wiceprzewodniczący Rady, Andrzej Maciążek.

 

Andrzej Maciążek
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Wiceprzewodniczący Rady


Zapraszamy na stronę Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego rada.wib.org.pl
Wróć do newslettera ...