1. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego marzec 2017

W numerze:

Wystartowała Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego! Pierwsze posiedzenie plenarne SRK SF

„Pomagamy się rozwijać” – to motto Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. Rada ukonstytuowała się 12 grudnia br. na pierwszym posiedzeniu plenarnym w Warszawie. Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego została zainicjowana przez partnerstwo Warszawskiego Instytutu Bankowości ze Związkiem Banków Polskich i Polską Izbą Ubezpieczeń. 


Czytaj więcej ...
Jaki jest sektor finansowy anno domini 2017?

Sektor finansowy to ważny sektor gospodarki polskiej. Jego aktywa stanowią 121% PKB. Sektor obejmuje usługami około 81% społeczeństwa oraz 100% podmiotów gospodarczych. Najważniejszymi podmiotami sektora finansowego są: 626 banków, w tym 38 banków komercyjnych, 27 oddziałów instytucji kredytowych, 561 banków spółdzielczych, 27 zakładów ubezpieczeń na życie, 32 zakłady ubezpieczeń majątkowych, 1 zakład reasekuracji, 62 towarzystwa inwestycyjne, 30 domów maklerskich, 12 otwartych funduszy emerytalnych i 49 SKOK i.in.Czytaj więcej ...
Jakie są główne cele Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego?

Stworzenie spójnego systemu oceny kompetencji pracowników sektora finansowego, wprowadzenie czytelnych kryteriów oceny doradców i sprzedawców, wreszcie wyjście naprzeciw oczekiwaniom Unii Europejskiej w zakresie kształcenia kadr – oto najważniejsze zadania Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego.

 

Krzysztof Pietraszkiewicz
Prezes Zarządu Związku Banków Polskich, Przewodniczący Rady
Czytaj więcej ...
Działania Rady na tle praktyk europejskich i trendów rynkowych

Standaryzacja procesu nabywania kompetencji zawodowych, ochrona konsumentów poprzez wysokie kwalifikacje pracowników sektora, umacnianie bezpieczeństwa obrotu finansowego oraz większa konkurencyjność polskich finansistów na rynku krajowym i europejskim – to najważniejsze wyzwania, jakie stawia przed sobą Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego. 

 

Andrzej Maciążek
Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Ubezpieczeń, Wiceprzewodniczący Rady
Czytaj więcej ...
Zaufanie jako waluta, czyli o znaczeniu kwalifikacji w finansach

Dużym impulsem do tego, aby znaleźć się w tym miejscu, tzn. w momencie, kiedy działa Sektorowa Rada ds. kompetencji, była Europejska Rama Kwalifikacji. Po raz pierwszy spotkaliśmy się z tym rozwiązaniem w ramach naszej aktywności w europejskiej organizacji EBTN, która zrzesza wszystkie wiodące instytuty bankowe w Europie. W ramach tej organizacji przystąpiliśmy do projektu, w którym opracowaliśmy pierwszą sektorowa ramę dla sektora usług finansowych w Unii Europejskiej. Już wtedy mieliśmy przekonanie, że sektorowa rama powinna być prowadzona przez reprezentantów sektora. Stąd inicjatywa Sektorowej Rady ds Kompetencji Sektora Finansowego.

 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady
Czytaj więcej ...
Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego jako pierwsza startuje do do Sektorowego badania BKL: Drugie posiedzenie plenarne SRK SF

22 marca 2017 r.  odbyło się drugie posiedzenie Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu uczestniczyli też zaproszeni goście z PARP i Uniwersytetu Jagiellońskiego. Podczas posiedzenia poszerzono skład Rady o kolejnych członków reprezentujących banki, ubezpieczycieli, uczelnie wyższe oraz związki zawodowe. Obecnie Rada liczy 35 członków. 


Czytaj więcej ...