3. Newsletter Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego wrzesień 2017

W numerze:

SRK SF: wykorzystujemy najlepsze praktyki, diagnozujemy przyszłe potrzeby

Zgodnie z przyjętym Programem Działania, Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego przystępuje do prac nad wnioskiem o włączenie Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla Sektora Bankowego do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

 

Mariola Szymańska-Koszczyc
Wiceprezes Zarządu Warszawskiego Instytutu Bankowości, Animator Rady
Czytaj więcej ...
Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB): czym jest i do czego służy.

Sektorowa Rama Kwalifikacji dla Sektora Bankowego (SRKB) stanowi branżową interpretację Polskiej Ramy Kwalifikacji (PRK). PRK, tak samo jak Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), to uporządkowany opis  wymagań w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na 8 poziomach.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Czytaj więcej ...
Czwarte posiedzenie plenarne SRK SF

18 września 2017 r.  w Centrum Bankowo-Finansowym w Warszawie po raz czwarty odbyło się posiedzenie plenarne Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Finansowego. W posiedzeniu wzięło udział ponad 30 członków Rady, obserwatorzy i zaproszeni goście.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Czytaj więcej ...
Trwa 1. sektorowe badanie „Bilans Kapitału Ludzkiego”

Sektorowe badanie „Bilans Kapitału Ludzkiego” kończy fazę analizy danych o sektorze finansowym dostępnych w źródłach publicznych i specjalistycznych raportach.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Czytaj więcej ...
Analizy i raporty dotyczące sektora finansowego.

Na stronie SRK SF udostępniamy ciekawe raporty przedstawiające wyniki najnowszych badań krajowych i międzynarodowych, dotyczące sektora finansowego, z odniesieniem do trendów rozwojowych, w tym prognoz w zakresie nowych potrzeb kompetencyjnych.

Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Finansowego
Czytaj więcej ...